De informatieplicht energiebesparing
voor bedrijven.
Heeft jouw bedrijf de erkende
energie-bespaarmaatregelen al genomen?

Disclaimer

De informatie die door deze website wordt verstrekt, is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. www.klimaatplein.com kan niet garanderen dat de website www.informatieplichtenergiebesparing.nl foutloos en ononderbroken functioneert. www.klimaatplein.com en overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. www.klimaatplein.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door www.klimaatplein.com zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen.